InfoState Nieruchomości sp. z o.o.
os. Stefana Batorego 79c/U2
60-687 Poznań
Tel./fax : (061) 822 02 48
mail: sekretariat@infostate.pl
Tel. alarmowy 24h: 519 161 927

Nieruchomości mieszkaniowe

Zarządzanie nieruchomościami stanowi podstawowy zakres działalności Spółki. Świadcząc usługi dla naszych klientów wykorzystujemy bogate doświadczenie zdobyte na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Wiemy jak optymalizować proces zarządzania nieruchomościami o zróżnicowanych parametrach funkcjonalnych i technicznych. Potrafimy skutecznie zarządzać zarówno nowoczesnymi osiedlami mieszkalnymi, obiektami komercyjnymi, jak i śródmiejskimi kamienicami.

Usługi na rzecz naszych Klientów świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, legitymujących się licencjami zarządcy nieruchomości.

Naszą ofertę przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o:

 • członkach wspólnot mieszkaniowych,
 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • właścicielach obiektów biurowych i handlowych,
 • właścicielach kamienic z lokalami na wynajem,
 • deweloperach,
 • funduszach inwestycyjnych oraz bankach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami oferty:

Segment administracyjny:

 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli
 • rejestracja wspólnoty w GUS i Urzędzie Skarbowym, założenie w imieniu wspólnoty rachunku bankowego
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów gospodarczych wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni
 • organizacja, zwołanie oraz prowadzenie zebrań wspólnoty wraz z przygotowywaniem projektów uchwał
 • nadzór nad realizacją umów na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości oraz wykonywania prac remontowo konserwacyjnych
 • negocjowanie oraz przedkładanie umowy dotyczącej ubezpieczenia budynku od ognia, zalania i innych następstw i zdarzeń losowych, a także egzekwowanie roszczeń z tego tytułu na drodze pozasądowej
 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie, w ustalonych godzinach, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną oraz rozliczeniach w zakresie dotyczącym indywidualnych lokali
 • nadzór nad dokonywaniem okresowych odczytów urządzeń pomiarowych i rozliczeń kosztów zużycia indywidualnych mediów
 • podejmowanie czynności związanych z komercjalizacją części wspólnej nieruchomości

Segment księgowo-prawny:

 • prowadzenie rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni wraz z obsługą dokumentacji finansowej w wymaganym zakresie
 • monitorowanie zobowiązań publiczno – prawnych Wspólnoty Mieszkaniowej oraz nadzór nad ich terminową realizacją
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w terminach ustawowych
 • kalkulacja, naliczanie i rozliczanie zaliczek oraz opłat wnoszonych przez członków wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni
 • składanie zarządowi wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni okresowych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących administrowanej nieruchomości
 • organizacja, nadzór oraz opracowanie aktów normatywnych (procedur, regulaminów i in.) funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni, jak również nadzór nad obiegiem pozostałych dokumentów prawnych
 • prowadzenie kontroli regularności dokonywania wpłat oraz windykacji należności na drodze postępowania przedsądowego

Segment techniczny:

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • nadzór nad terminowym przeprowadzaniem kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • dbanie o utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości wspólnej, w tym dokonywania konserwacji i bieżących napraw
 • przygotowywanie rocznych planów remontowo modernizacyjnych
 • monitorowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji
 • prowadzenie rejestru zdarzeń i dyspozycji napraw powiadamianie służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych
 • opracowanie jednolitych procedur obsługi technicznej obiektu
 • nadzorowanie niezwłocznego usuwania skutków awarii urządzeń i innych zdarzeń losowych

Segment inwestycyjny:

 • zbieranie i ocena ofert na wykonawstwo robót remo ntowych i modernizacyjnych
 • zlecanie przygotowania kosztorysów inwestorskich
 • zlecanie uprawnionym podmiotom prowadzenia nadzor u inwestorskiego
 • przeprowadzanie odbiorów technicznych wykonanych robót

Szczegółowy zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia podlegają każdorazowo negocjacjom, z uwzględnieniem specyfiki danej nieruchomości.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".