InfoState Nieruchomości sp. z o.o.
ul.Wenedów 4
61-614 Poznań
Tel./fax : (061) 822 02 48
mail: sekretariat@infostate.pl
Tel. alarmowy 24h: 519 161 927

Segment techniczny

Ta część oferty skupia się przede wszystkim na utrzymaniu odpowiedniego stanu technicznego powierzonych spółce obiektów, na przykład kamienic. Łączy się to bezpośrednio z prowadzeniem dokumentacji technicznej administrowanych nieruchomości. Spółka zarządza także planami remontowymi i kontrolami technicznymi, zleca i kontroluje bieżące naprawy oraz konserwację urządzeń. Prowadzony przez nią rejestr zdarzeń i dyspozycji pozwala na swobodny wgląd w stan budynku, a wdrożone jednolite procedury ułatwiają obsługę obiektu.

Szczegóły oferty:

  • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
  • nadzór nad terminowym przeprowadzaniem kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  • dbanie o utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości wspólnej, w tym dokonywania konserwacji i bieżących napraw
  • przygotowywanie rocznych planów remontowo modernizacyjnych
  • monitorowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji
  • prowadzenie rejestru zdarzeń i dyspozycji napraw powiadamianie służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych
  • opracowanie jednolitych procedur obsługi technicznej obiektu
  • nadzorowanie niezwłocznego usuwania skutków awarii urządzeń i innych zdarzeń losowych

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".